SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Kalendárium podujatí Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018

29. januára 2018

Podujatia organizované Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a partnerskými inštitúciami:

(pre detailné informácie klikni na názov podujatia)

 

Monumento Salzburg – medzinárodný veľtrh ochrany a starostlivosti o kultúrne pamiatky

11. – 13. január 2018

 

Interdisciplinárna vedecká konferencia: Res Palffyana – príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

18. január 2018

 

Tlačová konferencia Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

29. január 2018

 

Oživovanie hradov - odborná konferencia spojená s výstavou

13. - 14. február 2018 

 

Udeľovanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej

18. apríl 2018

 

Národná cena ICOMOS Slovensko

18. apríl 2018

 

Schemnitz Arch+A Days

11. august - 2. september 2018

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

1. – 30. september 2018

 

Jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici

9. - 23. september 2018

 

50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku

17. – 21. september 2018 


BARDKONTAKT – odborná konferencia Problematika mestských pamiatkových centier

september 2018 

 

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy - medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

17. - 19. október 2018


Medzinárodná konferencia: Architektúra prvej Československej republiky

november 2018

 

Medzinárodná vedecká konferencia: Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu dedičstvu

november 2018

 

Odovzdávanie ceny Fénix – kultúrna pamiatka roka

november 2018

 

Odborný seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja

december 2018

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu