SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Inštitúcie MK SR sa návštevníkom otvoria v stredu 18. novembra

zverejnené: 15. novembra 2020
aktualizované: 15. novembra 2020
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že sa inštitúcie v pôsobnosti MK SR návštevníkom opäť otvoria v stredu 18. novembra 2020. Keďže sa na ne vzťahujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné pre prevádzky, tak platí, že počet ich návštevníkov v jednom okamihu nesmie presiahnuť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2.
 
Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady budú taktiež pre verejnosť otvorené, no zároveň verejnosť prosíme, aby osobnú návštevu využívali v nevyhnutných prípadoch, a naďalej odporúčame uprednosniť komunikáciu formou riadnej alebo e-mailovej pošty, a tiež telefonickým kontaktom.
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu