SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 28. mája 2020
aktualizované: 18. júna 2020
V zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a  krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. 
 
V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu. 
 
Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu. 
 
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu