SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Trnava - Hromadný nález železných polotovarov vo Váhu

zverejnené: 11. júla 2019
aktualizované: 22. júna 2020
Na prelome januára a februára si rybár v riečisku Váhu pri Dvorníkoch v okrese Hlohovec všimol vďaka nízkemu stavu vodnej hladiny predmet, ktorý navonok vyzeral ako kameň, ale bol veľmi ťažký (cca 8 kg) a mal zvláštny tvar, preto ho ako zaujímavosť priniesol do Vlastivedného múzea v Hlohovci na určenie. Po očistení predmetu pracovníci múzea v domnelom kameni rozpoznali vzácny archeologický nález – minimálne 9 železných polotovarov kopijovitého a nožovitého tvaru.  Polotovary zlepila vo vode do jedného pevného zhluku postupujúca korózia pomocou piesku a štrku. Artefakty museli byť pred tým ako sa dostali do vody zviazané alebo zabalené. Nález môže súvisieť s blízkym historickým brodom, ale na miesto nájdenia ho mohla premiestniť rieka aj z väčšej vzdialenosti. Múzeum po určení predmetu upovedomilo nálezcu a informovalo KPÚ Trnava, ktorý nález prevzal na konanie o náleznom. Nález je zatiaľ možné datovať len rámcovo do železnej doby až stredoveku. V mieste nálezu sa plánuje prieskum s účasťou viacerých inštitúcií a nález bude podrobený analýzam.
V nedávnej dobe ide už o druhý hodnotný nález z Váhu v trnavskom kraji ohlásený KPÚ Trnava. V roku 2017 sa na území Hlohovca našla bronzová čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby (1900 - 1800 p. n. l.).

Text a foto: Mgr. Matúš Sládok, PhD.


Fotografia nálezu zvrchu Fotografia nálezu zboku Odpadnutý nožovitý polotovar z nálezu


<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu