SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Hrad Červený Kameň

4. októbra 2018

Hrad Červený kameň

Hrad Červený Kameň je dokladom európskej významnosti Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá bola v rokoch 1494/5 – 1526 jednou z najväčších v Európe. Tento Banskobystrický mediarsky podnik svojim obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom, patril k najväčším a najmodernejším rano-kapitalistickým podnikom v európskom baníctve, hutníctve, transporte a odbyte. Turzovsko-fuggerovská spoločnosť bola vo svojej dobe jedným z najvýznamnejších producentov medi na svete. Objemom výroby vo vtedajšej Európe bola bez konkurencie. Vyvážala kovy a rôzne iné komodity do nemeckých, poľských, talianskych a holandských miest.
Odrazom veľkosti a dôležitosti Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti je ohromná pevnosť – Hrad Červený Kameň so svojimi najrozmernejšími skladovými priestormi v Európe. Pôvodný stredoveký hrad dala prestavať podľa najmodernejších princípov na základe projektu Albrechta Dürera rodina Fuggerovcov v prvej polovici 16. storočia na novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami (odborné staviteľské práce - Giovanni de Spatio). Pevnosť nebola len bezpečným útočiskom, reflektujúcim nevídaný pokrok vo vývoji zbraní, ale vďaka sústave rozsiahlych pivničných skladovacích priestorov, hlavne skladiskom a prekladiskom tovarov pre potreby spoločnosti.

Text: Ľubica Pinčíková

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských