SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Finančný infoservis

5. apríla 2018

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky pre osem Krajských pamiatkových úradov a dva Oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré sú preddavkovými organizáciami PÚ SR bez právnej subjektivity. Na svojej internetovej stránke zverejňujeme všetky faktúry, objednávky a zmluvy podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z. aj za tieto organizačné zložky. Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

 

Faktúry (zoznamy v PDF)

Objednávky na webe MK SR (od 2014), Objednávky na webe PÚ SR (do 2014)

Zmluvy na CRZ (od 27.2.2012 a od 1.1.2011 do 1.5.2011)

PÚ SR na strane objednávateľa - PÚ SR na strane dodávateľa

Zmluvy na webe PÚ SR (od 1.5.2011 do 26.2.2012),
Zmluvy na webe MK SR (do roku 2011)

Kontrakty medzi Ministerstvom kultúry SR a Pamiatkovým úradom SR
 
 
 
 
 
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu