SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Finančný infoservis

1. decembra 2016

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky pre osem Krajských pamiatkových úradov a dva Oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré sú preddavkovými organizáciami PÚ SR bez právnej subjektivity. Na svojej internetovej stránke zverejňujeme všetky faktúry, objednávky a zmluvy podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z. z. aj za tieto organizačné zložky. Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

 

Faktúry

Objednávky

Zmluvy od 27.2.2012 uverejňujeme zmluvy Pamiatkového úradu SR na Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Zmluvy  od 1.5.2011 do 26.2.2012 sú zverejnené na našej webovej stránke. Zmluvy boli pôvodne uverejnené na predošlej webovej stránke Pamiatkového úradu SR, ktorá bola v platnosti do 26. 6. 2012.

Zmluvy od 1.1.2011 do 1.5.2011 sú uverejnené na Centrálnom registri zmlúv

Zmluvy do konca roku 2010 sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR.

Kontrakty medzi Ministerstvom kultúry SR a Pamiatkovým úradom SR za obdobie rokov 2002 - 2010 sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR
 
www.majetokstatu.sk - Centrálna evidencia majetku 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu