SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku

26. apríla 2018

Ústredný zoznam pamiatkového fondu obsahuje 4 registre - register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (nezverejňujeme sa), register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. V súčasnosti v ÚZPF evidujeme  - 9953 NNKP, ktoré tvorí 16 718 pamiatkových objektov, 15 128  HNKP, ktoré tvorí 34 749 pamiatkových predmetov, 28 pamiatkových rezervácií a 80 pamiatkových zón (údaj k 2.2018). Viac o pamiatkovom fonde sa dozviete TU >>>

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (vyhľadávací online formulár)

  • vyhľadávanie podľa kraja, okresu, obce, katastrálneho územia a čísla ÚZPF. Pre overenie údajov o objekte vášho záujmu nás prosím kontaktujte e-mailom na adrese: peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - tabuľkový zoznam podľa krajov (Excel)
Register pamiatkových rezervácií - tabuľkový zoznam + Excel a PDF
Register pamiatkových zón - tabuľkový zoznam + Excel a PDF

UPOZORNENIE! Databázy UZPF sú informatívne a podliehajú periodickej aktualizácii. Neslúžia na právne účely. Pre overenie údajov nás kontaktujte e-mailom na peter.skulavik@pamiatky.gov.sk. Ak nájdete prípadné chyby, alebo nepresnosti v databáze prosíme napíšte nám na vyššie uvedený e-mail.

OZNAM! ZMENA  VYDÁVANIA  VÝPISOV  Z  ÚZPF  VLASTNÍKOM  PAMIATOK
Na základe novely Zákona o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 Z. z. z 25. marca 2014 sa s účinnosťou od 1. júla 2014 mení  spôsob vydávania výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len ÚZPF) vlastníkom národných kultúrnych pamiatok. Písomnú žiadosť o výpis je potrebné zaslať v dostatočnom časovom predstihu na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: uzpf@pamiatky.gov.sk. Výpisy zasielame poštou. V prípade záujmu je možné vydať výpis vlastníkovi aj osobne (na základe prinesenej písomnej žiadosti) na adrese Pamiatkového úradu SR (Odbor Štátneho informačného systému) v určených stránkových hodinách. 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu