SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Európske dedičstvo

6. októbra 2016
Značka Európske dedičstvo (PDF, 785 kB)
je akciou Európskej únie, vybudovanou na základe medzivládnej iniciatívy z roku 2006, a oficiálne ustanovenou rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ.


logo iniciatívy Cieľom značky „Európske dedičstvo“ je posilniť pocit príslušnosti Európanov – najmä mladých ľudí – k Európskej únii na základe spoločných hodnôt a prvkov histórie
a kultúrneho dedičstva Európy, ako aj úctu k národnej a regionálnej rozmanitosti,
a zároveň zintenzívniť medzikultúrny dialóg. Udelenie značky „Európske dedičstvo“ vyzdvihuje symbolickú hodnotu a zvyšuje prestíž lokalít, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Európskej únie.


O udelenie značky sa môžu uchádzať pamiatky hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva ako i prírodné lokality, ktorých význam v spojení s kľúčovými udalosťami, osobnosťami alebo hnutiami  európskej histórie a európskej integrácie presahuje hranice jedného štátu a prispieva k rozvoju a propagácii spoločných hodnôt Európskej únie.
 
Slovenská republika do zoznamu Európskeho dedičstva navrhla tieto lokality:
 
Kopčany - kaplnka sv. Margity Antiochijskej
Predrománska cirkevná architektúra na Slovensku: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom (označenie znakom Európskeho dedičstva: 5.7.2009 a 25.7.2009) viac ...>>
Nádvorie hradu Červený Kameň
Hrad Červený Kameň (označenie znakom Európskeho dedičstva: 28.5.2009) viac ...>>
Mohyla gen. Štefánika na Bradle
Mohyla na Bradle a rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika v Košariskách (označenie znakom Európskeho dedičstva: 21.7.2009) viac ...>>
Kremnická mincovňa, foto Ľ. Pinčíková

Mincovňa Kremnica (označenie znakom Európskeho dedičstva: 24.2.2011) viac ...>>

 

Viac na stránkach Európskej komisie (po anglicky)

Nominačný formulár (ODT, 695 kB)

Usmernenia pre lokality uchádzajúce sa o Značku (PDF, 579 kB)

Kontaktný bod pre Slovenskú republiku
Mgr. Anna Tuhárska
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Tel.: 02/20 464 342
E-mail: anna.tuharska@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských