SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Dunajský Limes nominovaný na zápis do Zoznamu svetového dedičstva

28. januára 2018
Nominačný projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský LimesDňa 19. januára 2018 zástupcovia Rakúska, Maďarska, Nemecka a Slovenska podpísali nominačný projekt pre lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorú tieto krajiny spoločne navrhujú na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spoločný medzinárodný projekt je výsledkom dlhoročného intenzívneho úsilia zainteresovaných strán a v zmysle predchádzajúceho dohovoru expertov ho predkladá maďarská strana zo svojej národnej kvóty. Slávnostný akt oficiálneho oznámenia nominácie sa bude konať dňa 2. februára 2018 v Budapešti.

Písomné stanovisko Centra svetového dedičstva o splnení podmienok na predloženie nominácie sa očakáva v termíne do marca 2018. Následne sa na projekt bude vzťahovať procedúra jeden a pol ročného hodnotiaceho cyklu, platného pre všetky nominačné projekty. Odborné poradné orgány sa k projektu vyjadria v termíne do mája 2019, rozhodnutie Výboru svetového dedičstva o tom, či Dunajský Limes bude zapísaný na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, možno očakávať na 43. zasadnutí Výboru, v lete 2019.

Nominačný projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ zahŕňa 98 pamiatok (zložených z celkovo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici. Zo slovenských lokalít, ktoré tvorili súčasť rímskeho Limesu, sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) „Kelemantia“ v Iži. Spracovanie nominačného projektu pre južný úsek Dunajského Limesu, tiahnuci sa od Chorvátska až k dunajskej delte, sa predpokladá v roku 2021.

Oficiálneho podpisovanie nominácie Dunajský Limes
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu