SlovenskyEnglish RSS - The Monuments Board of the Slovak Republic RSS - eBoard

Dunajský limes

30. septembra 2015

logo CEEUerdf  logo Danube limes

Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO


Dňa 11. 5. 2015 sa na pôde Pamiatkového úradu SR uskutočnilo pracovné stretnutie Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, ktoré bolo venované hodnoteniu plnenia úloh manažment plánu, zápis zo stretnutia (PDF, 587 kB)

__________________________________________________________________________________________________________________

23.4.2012 Pamiatkový úrad SR a Múzeum mesta Bratislavy Vás pozývajú na výstavu „Všetky cesty vedú do Ríma ... Dunajský limes na Slovensku“. Výstava bola slávnostne otvorená 19. apríla 2012 v Múzeu antická Gerulata v Rusovciach, Gerulatská 69. Časť výstavy „Dunajský limes na Slovensku“ bola spracovaná v rámci projektu Dunajský Limes – svetové dedičstvo UNESCO, č. 1 CE079P4, financovaného prostredníctvom programu EÚ Stredná Európa. 


Obalka_mamazment_plan_LIMES_2011-2021Pinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.
V rámci programu Európskej únie, regionálneho rozvojového fondu - Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná Európa bol schválený medzinárodný projekt  „Nominácia stredoeurópskej časti Limes Romanus ako súčasti cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO „Hranice Rímskej ríše, skrátene „Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO“ („Danube Limes – UNESCO World Heritage“), pod číslom 1CE079P4.  ...>> (PDF, 2074 kB)


Dňa 25. 3. 2011 v zasadačke Pamiatkového úradu SR sa konalo pracovné rokovanie k vytvoreniu riadiaceho systému lokality "Limes Romanus - rimske antické pamiatky na strednom Dunaji" pre zápis do Zoznamu svetového dedičstva (UNESCO), pozvánka na pracovné rokovanie (PDF, 910 kB)

Riadiaca skupina - Management group

Definovanie (PDF, 2074 kB)

Description (po anglicky) (PDF, 78 kB)

Stav projektu - 3. project reporting (po anglicky) (PDF, 2667 kB)

Koordinátor projektu (po anglicky) (PDF, 17 kB)

Zápis z rokovania - 15.7.2010 (PDF, 3418 kB)

Zápis 1 z rokovania - 5.5.2010 (PDF, 2157 kB)

Zápis 2 z rokovania - 5.5.2010 (PDF, 1727 kB)

Zápis z rokovania - 4.5.2010 (PDF, 3179 kB)

Zápis z rokovania - 28.4.2010 (PDF, 2700 kB)

Zápis z rokovania - 28.10.2009 (PDF, 41 kB)

Dotazník pre Múzeum mesta Bratislavy (PDF, 128 kB)

Dotazník pre obec Iža (PDF, 141 kB)

Dotazník pre obec Rusovce (PDF, 141 kB)

Dotazník pre Podunajské múzeum (PDF, 128 kB)

Danube Limes Project Workshop “Protection strategies, presentation and management principles” Bratislava, Primacialny Palace, 18 – 19 November 2010 - AGENDA (PDF, 174 kB), PARTICIPANTS (PDF, 173 kB), FOTO

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina – detail gotického okna z kaplnky Zápoľských