SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Dni technických pamiatok 2017

23. mája 2017

Vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 - Depozitáre, fondy a výskum


Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami pre Vás v septembri pripravili bohatý odborný a kultúrno-vzdelávací program. Bratislavské dni technických pamiatok sa v tomto roku uskutočnia v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva. Počas ôsmich septembrových dní s nami môžete objavovať históriu techniky a industriálnej architektúry Bratislavy. Predstavíme Vám pamiatkové hodnoty a čaro starých čias cez úžasné výdobytky ľudskej zručnosti a vynaliezavosti.

Podujatie otvoríme ukážkami mobilizácie z roku 1938 a dobíjania Petržalského opevnenia. Nasledovať budú dni venované prehliadkam jednotlivých bratislavských technických múzeí, vždy s odborným výkladom zameraným na múzejné zbierky, ale aj na históriu kultúrnych pamiatok v ktorých sídlia.

Súčasťou industriálneho týždňa bude aj vedecká konferencia rozširujúca poznanie o technických fondoch múzeí a archívov v Bratislave, na ktorej sa prostredníctvom prednášok oboznámime s múzejnými a archívnymi zbierkami technického charakteru. Konferencia sa bude konať 26.9.2017 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Cieľom konferencie je rozšírenie poznatkov o výskyte a dostupnosti prameňov k technickým dejinám a industriálnym pamiatkam. Konferencia je určená odborníkom z oblasti muzeologickej, archívnickej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva aj bádateľom zaoberajúcich sa industriálnymi objektmi.

Registrácia príspevku je možná prostredníctvom elektronického formulára do 16.7.2017. Vybrané príspevky budú zaradené do kolektívnej vedeckej monografie, prípadne prezentované formou powerpointovej prezentácie na konferencii.
Aktívna účasť na konferencii je podmienená odovzdaním príspevku vo forme štúdie 10-20 normostrán do 20.9.2017. Príspevky budú po posúdení publikované v recenzovanej kolektívnej vedeckej monografii s ISBN.

Témy konferencie:

  • Múzejné zbierky a depozitáre technického charakteru
  • Archívne fondy hospodárske – spracované aj nespracované
  • Vedecké bádanie o technických pamiatkach

Po konferencii bude nasledovať komentovaná prehliadka Vodárenského múzea a ostrova Sihoť.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU (PDF, 371 kB)

pozvánka Dni technických pamiatok 2017

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu