SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2015

23. marca 2017

logo DEDDNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2015
September 2015

Otváracie podujatia v Modre 11. – 13. septembra 2015.

Slávnostné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2014 11. septembra 2015 o 14. 00 h v nemeckom evanjelickom kostole na Dolnej ulici.

Koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR www.zhmao.sk.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014