SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

25. septembra 2014
Logo DEKDDni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.
 
 
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 budú prebiehať v dňoch 12. - 21. septembra 2014.
 
Otváracie podujatie DEKD sa uskutoční 12. septembra 2014 v Poprade

Súčasťou DEKD bude aj slávnostné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky múzeá za rok 2013, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2014 o 14.00 h v Elektrárni – Tatranskej galérii  v Poprade.
 
Plagát DEKD 2014 (PDF, 4662 kB)

Koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR
www.zhmao.sk