SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Digitálny pamiatkový fond - vzory výstupov

7. decembra 2018


Vzory výstupov z projektu Digitálny pamiatkový fond, vytvorené v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS.

Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy. 

Každý objekt je digitalizovaný aspoň dvoma technikami a aj výstupy sú rôzne. Technická výkresová dokumentácia nie je vyhotovovaná automaticky pri každom objekte.

Digitálny pamiatkový fond - zoznam digitalizovaných objektov

Video (prechod na externé stránky. Stránku dopĺňame o nové objekty, veľkosť výstupov je oproti originálom zmenšená.)

Zámok Bojnice  Hrad Červený Kameň - kaplnka  Koceľovce  Koceľovce

jedlinka  Bodruzak kostol  Brezany dreveny kostol  Diviaky nad Nitricou kostol

Drazovce kostol   Fricka dreveny kostol  Hervartov kostol  Hervartov sypanec

Hranicne dreveny kostol   Hunkovce dreveny kostol  Kalna Roztoka dreveny kostol  Korejovce dreveny kostol

Kozany dreveny kostol   Krajne Cierno dom ludovy  Ksinna kostol Ladomirova dreveny kostol 

Pozrite si aj ďalšie naše videá (prechod na externé stránky)

Prezentáciu digitalizovaných objektov z projektu si môžete pozrieť na špecializovanom portáli www.slovakiana.sk, ktorý pripravuje Národné osvetové centrum.

Vzory 3D texturovaných polygonálnych modelov - prechod na externé stránky.

 

2D dokumentácia

Bojnice

Červený Kláštor

Kráľová pri Senci  

Spišský Štvrtok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu