SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Nitra - Deň otvorených dverí a putovanie pamiatkami a prírodou

zverejnené: 20. septembra 2018
aktualizované: 22. júna 2020

Krajský pamiatkový úrad Nitra vás pozýva na podujatia organizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. 22. septembra 2018 sa uskutoční v priestoroch KPÚ Nitra séria prednášok, venujúcich sa archeológii, vojnovým pomníkom, reštaurovaniu a obnove. V rámci sprievodného programu sa návštevníci oboznámia s prácou reštaurátorov a tiež si budú môcť prezrieť výstavu prác študentov zameranú na prezentáciu kultúrneho dedičstva mesta Nitry.

Paralelne bude prebiehať aj ďalšie podujatie, a to Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry a okolia, určené pre deti základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré spoluorganizujú KPÚ Nitra, Katedra archeológie UKF v Nitre a Štátna ochrana prírody - Správa CHKO Ponitrie. Program bude spojený s "putovaním" po pamiatkach horného mesta v sprievode archeológov. 

DOD Nitra 2018 program KPU Nitra Putovanie pamiatkami a prírodou plagát


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu