SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Databázy

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 2. októbra 2020


Evidencia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku (online vyhľadávanie pamiatkových objektov (PO), tabuľkový register NKP a PO)  

Pamiatkové územia a ochranné pásma (tabuľkový register s aktuálnymi mapami a odkazom na zásady ochrany pamiatkových území)

Bádanie online v archívnych fondoch a zbierkach (online vyhľadávanie v archívoch PÚ SR)

Archívne fondy a zbierky PÚ SR (elektronické archívne pomôcky vo formáte *.doc,*.docx,*.odt,*.pdf,*.xls, *.xlsx,*.ods)

Na stiahnutie (metodické materiály, zásady, vzory, tlačivá na stiahnutie)

Online knižnica PÚ SR

Elektronické informačné zdroje - databázy, portály, e-periodiká (voľne dostupné) (odkazy na externé webové lokality)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu