SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Chemicko-technologické oddelenie

8. decembra 2017

História a súčasnosť Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR (PDF, 1657 kB) ... po anglicky (En)

Cenník služieb Chemicko-technologického oddelenia PÚ SR - platný od 25.7.2017 (PDF, 735 kB)

Price list Chemical-technological department - valid from 2.1.2016 - valid from 25.7.2017 (PDF, 148 kB)


Monitoring stavu drevnej hmoty drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka (prechod na Svetové dedičstvo)

Od roku 2011 Chemicko-technologické oddelenie PÚ SR každoročne realizuje monitoring stavu drevnej hmoty chrámov zameraný na meranie a vyhodnocovanie relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri objektov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty, sledovanie aktivity drevokazných organizmov a prípadných poškodení drevnej hmoty v interiéri aj exteriéri objektov. Výsledky monitoringu sú spracované v súhrnnej správe, ktorá je k dispozícii členom Riadiacej skupiny lokality ako podklad pre prijatie adekvátnych opatrení v prípade indikovaných problémov.

Vyhodnotenie monitoringu 2017 (PDF, 7448 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2016
(PDF, 8530 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2015
(PDF, 8898 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2014
(PDF, 1639 kB), OPIS - prezentácia Digitalizácia - Drevené chrámy ...
Vyhodnotenie monitoringu 2013
(PDF, 3872 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2012 (PDF, 943 kB)
Vyhodnotenie monitoringu 2011 (PDF, 2040 kB)

Kontakt na Chemicko-technologické oddelenie (CHTO):
Ing. Jana Želinská, PhD., vedúca oddelenia, e-mail: jana.zelinska@pamiatky.gov.sk
Ing. Lenka Vrbiková, PhD., technológ, e-mail: lenka.vrbikova@pamiatky.gov.sk

Ing. Lenka Dubínyová, technológ, e-mail: lenka.dubinyova@pamiatky.gov.sk

Adresa a kontakt CHTO:
Chemicko-technologické oddelenie
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
tel. vedúca oddelenia: 02/20464404, mobil
: +421915 787 986
tel. laboratórium / elektronový mikroskop: 02/20464401
tel. suché laboratórium: 02/20464402, 02/20464403

e-mail: chto@pamiatky.gov.sk
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu