SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky - výzva na zasielanie nominácií

zverejnené: 22. marca 2022
aktualizované: 22. marca 2022
Dovoľujeme si informovať Vás, že nominačné návrhy na laureátov Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2022 je možné zaslať prostredníctvom online formulára  do 25. marca 2022.

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej je symbolickým uznaním dlhoročného úsilia jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového fondu a prezentácie jeho hodnôt širšej verejnosti. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v rámci podujatia organizovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. O presnom termíne a mieste konania podujatia bude verejnosť včas informovaná. 
 
Viac informácií o Cene Alžbety Güntherovej-Mayerovej: http://www.pamiatky.sk/sk/page/cena-pusr
 
Kontakt: Mgr. Petronela Križanová, PhD., petronela.krizanova@pamiatky.gov.sk

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu