SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Národná cena ICOMOS Slovensko - Dedičstvo pre budúcnosť udelená Pamiatkovému úradu SR

zverejnené: 21. júna 2019
aktualizované: 21. júna 2019
Pamiatkový úrad  SR spolu s Ministerstvom kultúry SR a občianskym združením Zachráňme hrady – združenie na záchranu historických budov  bol ocenený  Národnou cenou ICOMOS Slovensko -  Dedičstvo pre budúcnosť   za výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu a informovanosti verejnosti k hodnotám kultúrneho dedičstva. Ocenená bola činnosť pri záchrane najmä hradných ruín v programe dotačnej schémy MK SR a v spolupráci s Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny a jeho programom zapojenia nezamestnaných do týchto aktivít.
Slávnostné vyhlásenie Národnej ceny ICOMOS Slovensko  Dedičstvo pre budúcnosť  sa uskutočnilo v piatok 14. júna 2019 v hradnej kaplnke Bratislavského hradu v Bratislave.
 
Ocenenie ICOMOS 2019 pre PÚSR