SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Cena Fra Angelico pre generálnu riaditeľku PÚ SR

2. apríla 2015

Cena Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska udelená generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu SR.

GR PUSR K. Kosova - cena Fra AngelicoGenerálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  PhDr. Katarína Kosová bola ocenená cenou Fra Angelico za celoživotnú prácu a prínos v oblasti záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva Slovenska.

Ocenenie bolo slávnostne odovzdané dňa 18. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave deviatim osobnostiam a jednému kolektívu. Cenu udeľuje Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Na slávnosti, ktorá sa konala už po trinásty raz, sa zúčastnili osobnosti z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života. Ocenenia udelil biskup Rábek spolu s predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským.

 

 

Zdroj: PÚ SR a TK KBS (Tlačová správa TK KBS, fotoservis TK KBS)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna