SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

CEC

19. júla 2013

CEC_logoCradles of European Culture / Kolísky európskej kultúry / Program Culture 2007 - 2013

V stredu, 23. apríla 2013, sa predstavil v Európskom parlamente v Bruseli projekt Cradles of European Culture - Francia Media, udelený v rámci Programu Culture 2007 - 2013, ktorého sa zúčastňuje Pamiatkový úrad SR Bratislava.

Hostiteľkou celej akcie bola slovenská členka parlamentu, Katarína Neveďalová. Hlavné idey projektu a jeho produkty predstavili Dirk Callebaut, Jana Maříková-Kubková a Linde Egberts. Adrian Olivier zoznámil členov parlamentu s jeho pokračovaním Asociáciou Francia Media, ktorá by mala začať pracovať budúci rok. Viceprezidentka Európskeho archeologického koncília Katalin Wolák uviedla siedmy zväzok publikačnej rady EAC s názvom Archaeology Reinvents Europe, ktorý úzko súvisí s témou projektu CEC-FM. Kultúrny a politický význam projektu pre Belgicko a provinciu Východné Flandersko zhodnotil jej hajtman Jozef Dauwe a o význame projektu v kontexte Európskej únie pohovorila Katarína Neveďalová. Odkaz na Projekt Cradles of European Culture - Francia Media (po anglicky, otvorí sa na novej stránke).

CEC2CEC3CEC4CEC5CEC6CEC7CEC8CEC9CEC11CEC10

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu