SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Časopis Pamiatky a múzeá. Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2020

zverejnené: 31. decembra 2020
aktualizované: 31. decembra 2020
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Vás žiada o návrhy na nominácie na Výročné ceny časopisu za rok 2020, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:
 
1.    objav / nález / akvizícia
2.    expozícia / výstava
3.    publikácia / periodická tlač
4.    obnova / adaptácia
5.    reštaurovanie
6.    podujatie
7.    audiovizía / multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prihlasovanie nominačných návrhov do jubilejného 30. ročníka výročných cien časopisu, bude odlišné ako v uplynulých rokoch. Vaše návrhy posielajte výlučne elektronicky vyplnením online formulára najneskôr do 15. apríla 2021. Návrhy zaslané po tomto termíne redakcia nebude akceptovať.

Pri online formulári je k dispozícii prehľadná metodika. Váš nominačný návrh si budete môcť vytlačiť či uložiť. Jeho doručenie do redakcie Vám bude potvrdené notifikačným mailom zaslaným na zvolenú emailovú adresu. V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. na tel. č.: 421 2 20 491 232.
 
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 budú publikované v čísle 3/2021.
 
Tešíme sa na Vaše návrhy.
(red.)
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu