SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Časopis Pamiatky a múzeá - Výzva na nominácie na výročné ceny za rok 2019

zverejnené: 20. februára 2018
aktualizované: 24. apríla 2020

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2019 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:


  • objav/nález
  • akvizícia
  • expozícia
  • výstava
  • publikácia
  • menšia publikácia/drobná tlač/periodiká 
  • obnova/adaptácia 
  • reštaurovanie
  • akcia/podujatie/dlhodobé projekty
  • audiovizuálne diela a multimédiá

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2019. Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie, dokumentáciu v obrazovej forme či printové publikácie, propagačné tlače a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 budú publikované v čísle 3/2020.
 
Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 20. mája 2020 na adresu:


Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16

public@snm.sk

tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (docx, 106 kB)

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu