SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1986 - 1990

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 4. októbra 2018

MOJŽIŠOVÁ, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986-1990.
Pamiatkový ústav Bratislava 2000, 286 s.

Titulka knihy Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986-1990.

Bibliografia predstavuje výber literatúry z oblasti prezentácie, propagácie, dokumentácie, evidencie, obnovy, rekonštrukcie a reštaurovania kultúrnych pamiatok, technológií a konštrukcií, metodiky a výskumov o ochrane pamiatkového fondu. Ďalej literatúru venovanú jednotlivým druhom kultúrnych pamiatok, ako aj literatúru z oblasti architektúry, urbanizmu, dejín a dejín umenia. Na záver je zaradený menný, miestny register a register zdrojov.

Vypredané!

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu