SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bardkontakt 2014

9. septembra 2014

Bardkontakt 201422. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2014 - Problematika mestských pamiatkových centier sa uskutočnil v dňoch 26.-27. augusta 2014 v zasadačke mestského zastupiteľstva na Radničnom námestí č.16 v Bardejove. Hlavná téma konferencie bola "DOPRAVA V HISTORICKÝCH CENTRÁCH".
Téma celoslovenskej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2014 je zameraná na aktuálnu problematiku dopravy v našich historických centrách,  jej komplexné pôsobenie na ochranu a obnovu chráneného prostredia a objektov. Zahŕňa všetky druhy dopravy, s dôrazom na situácie, kde sa vyhrocuje alebo vylepšuje vzťah snahy o kvalitu dopravy (pešej, mobilnej a statickej) a ochrany architektonických a urbanistických kultúrnych hodnôt. Ide o stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samosprávy miest. Konferencia je vedecká a vedie sa v slovenskom jazyku. Téma je určená širokému spektru odborníkov, realizátorom pamiatkového výskumu, odborným pracovníkom pamiatkových úradov, projektantom, realizátorom obnovy, ako aj vlastníkom objektov.

Pozvánka s programom (PDF, 2919 kB)