SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bardkontakt 2009

21. apríla 2012

Bardejov kresba

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier - konanej pri príležitosti 17. ročníka výstavy BARDKONTAKT 2009. 

Organizátorom výstavy a konferencie bolo mesto Bardejov, záštitu nad podujatím prevzalo Združenie historických miest a obcí SR. Podujatie sa konalo 25. 8. 2009 v zasadačke  MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov.

Informácie :
Oddelenie podnikateľských činností MSÚ v Bardejove,
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
Ing. Serečun 054/4862 171, e – mail : serecun@bardejov.sk
Ing. Petrík 054/4862 174, e - mail : petrik@bardejov.sk
Mgr. Ševčík 054/4862 172, e – mail : sevcik@bardejov.sk