SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Bádanie

zverejnené: 20. apríla 2011
aktualizované: 4. októbra 2018

V tejto sekcii nájdete archívne fondy a zbierky, ktoré majú spracované elektronické archívne pomôcky vo formáte word, excel, pdf, ale nie sú súčasťou archívneho informačného systému.
Archívne dokumenty si môžete objednávať na štúdium v bádateľni po odoslaní žiadanky na adresu archiv@pamiatky.gov.sk.
Archívne dokumenty budú sprístupnené najskôr 24 hodín po prijatí žiadanky. Bádateľovi bude fyzicky poskytnutých maximálne 6 materiálov za deň.


ARCHÍVNE ZBIERKY - POPIS
Zbierka historických máp  1762 – 1945 (kópie starých katastrálnych máp, ktorých originály sa nachádzajú v Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave, vo Vojenskom historickom ústave a múzeu v Budapešti a v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti). Zbierka obsahuje 2549 máp
Zbierka súčasných máp 1945 – 1999. Zbierka obsahuje 1598 máp
Zbierka negatívov  1919 - 2006 (Inventár – úvod, rozbor, charakteristika zbierky, 228098 negatívov)
Zbierka filmov 1956 - 1989, 162 malometrážnych filmov 
Zbierka plagátov 1952 – 2012, 345 plagátov
Zbierka videokaziet 1993 – 2006, 137 VHS
Zbierka digitálnych fotografií 2004 – 2012, 337 CD a DVD
Zbierka elektronických dokumentov Pamiatkového úradu SR 2000 – 2012, 255 CD a DVD
ARCHÍVNE FONDY
Pamiatkové orgány 1919 - 1951 (Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku 1919 - 1922, Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku 1923 - 1939, Ministerstvo školstva a národnej osvety – odbor pamiatok 1938 - 1945, Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu – pamiatkové oddelenie 1945 - 1948, Povereníctvo školstva, vied a umení – pamiatkové oddelenie 1948 - 1953, Povereníctvo kultúry – pamiatkové oddelenie 1953 - 1956, Národná kultúrna komisia 1946 - 1951, Pamiatkový ústav – Slovenský pamiatkový ústav 1951 - 1958)
Projektový archív 1919 - 1951 (Dodatok k Pamiatkové orgány 1919 -1951, Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku 1919 - 1951 - Úvod, Kompletný inventár - vo formáte Excel) 
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici (1949) 1960 - 1992 (1994) Zoznam písomností (PDF 138 kB), Mesto Banská Bystrica (PDF 56 kB) Mesto Kremnica (vo formáte PDF) Mesto Banská Štiavnica (PDF 76 kB)
Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (1950) 1960 - 1992 (1994) (PDF, 51,4 kB)
Inventár – všeobecné spisy (xls, 72,5 kB), Inventár – odborné spisy (xls, 603 kB)
Štátne reštaurátorské ateliéry (1975) 1981 - 1994 (Opis fondu)
Okresná pamiatková správa v Banskej Štiavnici 1969 - 1990
Okresná pamiatková správa v Žiline 1960 - 1990 (PDF 65 kB)
OSOBNÉ FONDY
Janko Alexy - životopis, súpis pozostalosti 1894 - 1970
Vendelín Jankovič - životopis, pozostalosť, literatúra 1915 - 1997
Václav Mencl - životopis, pozostalosť 1905 - 1978
Alfred Piffl - vo fondoch Pamiatkového úradu SR
Karel Veselý životopis, súpis pozostalosti 1912 - 1997