SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív seminárov a konferencií

8. októbra 2018

Pamiatkový úrad SR každoročne organizuje alebo sa spolupodiaľa na množstve odborných podujatí so zameraním na problematiku ochrany a využitia kultúrneho dedičstva, pričom niektoré podujatia usporadúva periodicky každý rok. Z príspevkov, ktoré odzneli na vybranom podujatí organizovanom Pamiatkovým úradom SR, býva zostavený Zborník Monumentorum tutela. V niektorých prípadoch je po ukončení podujatia spracované aj jeho vyhodnotenie - resumé.

 

19. ročník medzinárodného kurzu - Dokumentácia a prieskum historických krovov - 10. - 14. 9. 2018

Festival architektúry a dizajnu 2018 a konferencia Značka Európske dedičstvo - 26.9-28.9.2018

50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku -17.-21.9.2018

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - III. ročník - 30.-31.8.2018

Stretnutie českých a slovenských pamiatkárov v Českom Krumlove (resumé) - 12-.13.6.2018

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR "100 rokov - premeny miest" - 22.-24.3.2018

Konferencia Res Pálffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov (resumé)

Konferencia Res Palffyana - Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov - 18.1.2018

Odborno-metodický deň 2017 - 26. - 27. 10.2017

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska - odborný seminár - 4. - 5.10.2017

Seminár Východ Západu - 2. - 3.10.2017

Dni technických pamiatok 2017 - 23. - 30.9.2017

Medzinárodná konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“ - máj 2017

Bardkontakt - august 2009 - 2017

Konferencia Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste - II. ročník - august 2016

Medzinárodná konferencia v Poľsku - september 2015

Metodický seminár Červený Kláštor - máj 2015 

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku - september 2014

Lietavská hradná konferencia - 10 rokov stavebnej a výskumnej činnosti - jún 2014

Sympózium k 15. výročiu sprístupnenia STM -Múzea dopravy v Bratislave - jún 2014

Medzinárodná konferencia pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu SR - december 2011

Konferencia Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy - september 2011

Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách - júl 2011 

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja - september 2010 

Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva - UNESCO - marec 2010

Výskum a obnova hradnej architektúry - november 2010

Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva - november 2009, október 2010

Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií 2009 - máj 2009

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry - november 2009

Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia - október 2008 

Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu - október 2007

Konferencia pri príležitosti 55. výročia vzniku Pamiatkového úradu SR - september 2006

Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov - máj 2005   

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bratislava, Karacsonyiho palác – detail okna