SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR otvorené v núdzovom režime

zverejnené: 13. októbra 2020
aktualizované: 13. októbra 2020
Archív a knižnica Pamiatkového úradu SR ostávajú otvorené pri regulovanom počte návštevníkov a pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení. Návštevníkov prosíme, aby venovali pozornosť bezpečnostným opatreniam uvedeným v prílohe. Svoje žiadosti adresujte výlučne elektronicky na adresu: archiv@pamiatky.gov.sk alebo knižnica@pamiatky.gov.sk. Informácie môžete získať aj telefonicky na číslach: +421 2 20 464 388 archív, +421 2 20 464 390 archív, +421 2 20 464 382 knižnica. 
 
Ďakujeme za Vašu priazeň a pochopenie.
 
 
 Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v Bratislave