SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archív Pamiatkového úradu v Bratislave

1. apríla 2020

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Bol zriadený rozhodnutím Odboru archívnictva a spisovej služby MV SR z 22. mája 1992 ako archív osobitného významu s názvom Archív Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 bol premenovaný na Archív Pamiatkového úradu SR. Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. V rámci Pamiatkového úradu SR tvorí archív samostatný odbor podriadený námestníkovi - vedúcemu úseku výkonu štátnej správy a odborných činností. (Organizačný poriadok archívu) Čítať ďalej >>

 
 
Spoznáte ma? - Možno rozpoznáte fotografie objektov s nesprávnym alebo žiadnym popisom...

 
Pracovníci:
Telefón: 20 464 + klapka
E-mail: meno.priezvisko@pamiatky.gov.sk
 
Mgr. Martina Orosová, PhD., vedúca, kl. 384
Mgr. Bronislava Porubská, zástupkyňa vedúcej, kl. 386
Lenka Višváderová, bádateľňa, kl. 390
Chrvala Marián, bádateľňa, kl. 388
Mgr. Mária Jurčová, archivárka, kl. 389
Mgr. Jana Tomovičová, archivárka, kl. 389
Mgr. Nikola Danišová, archivárka, kl. 389
Mgr. Daniel Gahér, PhD., archivár, kl. 387
Bc. Ivan Kalev, fotograf, kl. 387
PhDr. Juliana Reichardtová, knihovníčka, kl. 382

 
 Adresa:
 Archív Pamiatkového úradu SR
 Cesta na Červený most  6
 814 06  Bratislava
 
 
  Doprava:
  konečná zastávka trolejbusov č. 207, 211,
  212 smer Vojenská nemocnica


 Stránkové hodiny:
 pondelok – štvrtok:
 8.00 – 12.00, 13.00 - 15.00
 piatok: 8.00 – 12.00
 Kontakty:
 e-mail: archiv@pamiatky.gov.sk
 e-mail: kniznica@pamiatky.gov.sk
 telefón ústredňa: +421 2 20 464 111


Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu