SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

zverejnené: 15. mája 2018
aktualizované: 18. júna 2020

V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Zámer zrealizovať archeologický výskum a prezentovať túto národnú kultúrnu pamiatku má vlastník pozemku – občianske združenie Sine Metu. Samotný archeologický výskum sa realizuje pod vedením PhDr. A. Botoša z Gemersko-malohontského múzea z Rimavskej Soboty. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – GombasekuArcheologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku


<<< Späť na aktuality KPÚ Košice

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu