SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

52. medzinárodná konferencia Archaeologia Historica 2021 20. - 22. 9. 2021

zverejnené: 3. septembra 2021
aktualizované: 19. septembra 2021
Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, ktorá sa uskutoční v termíne 20. - 22. septembra 2021 tentokrát formou ONLINE.     
 
Nosnou témou konferencie bude „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR“, ktorá v najširšom slova zmysle zahŕňa v sebe od sídliskovej až po hrobovú archeológiu všetky charakterizujúce komponenty. Na pozadí globálnej celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia chceme priniesť pohľad na vzájomnú interakciu človeka a prírody v nami vybranom úseku histórie ľudstva. Nepôjde len o tzv. históriu krajiny, ale aj o užší pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), mesto, hrad či kláštor v ich časopriestorovej premene. Štrukturálna premena hlavne prírodného prostredia antropogénnymi zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo, hutníctvo, sklárska výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá, budovanie rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového obsahu zapadá aj lesné hospodárstvo, s dokladmi výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod. Neopomíname ani obrazové umenie, priestorovú symboliku, mystickú geografiu a diskutabilné otázky vzťahu centra a periféria z pohľadu politického, ekonomického i náboženského (poriadok okolo stredu).
 
PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 7 152 kB)
 
TEHCNICKÉ PODKLADY (PDF, 446 kB)
 
 
Archeologia Historica 2021 poster