SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Stanoviská

Načo je nám stavebná polícia? alebo Bez prevencie nie je ochrana.

zverejnené: 16. marca 2021

Logo Pamiatkového úradu SRMinisterstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom. Do základného legislatívneho rámca pripravovanej novely je zaradený aj bod o potrebe prísnejšie a jasne určiť následky nedodržania povinností právnických osôb – vlastníkov národných kultúrnych pamiatok pri výkone vlastníckeho práva. Zásadnou pripomienkou, ktorá odráža jednotný názor krajských pamiatkových úradov k tomuto bodu je, že uložením pokuty, ktorá je príjmom štátnej pokladne, sa nedosiahne želaný výchovný efekt, pretože hmatateľné dôsledky skutku zostávajú (zničené pamiatkové hodnoty sa samy nezacelia do pôvodného stavu). V praxi to znamená pravý opak generálnej prevencie.

Čítať ďalej >>

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

zverejnené: 4. októbra 2019

Kaštieľ v Ožďanoch - stav po požiari v roku 2019Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so  známou uhorskou  šľachtičnou  Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách  ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická  dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno - spoločenské priestory. Zrejme po neúspešnom pokuse o získanie finančných prostriedkov sa na kaštieli nerealizovali žiadne práce a kaštieľ ďalej chátral.

Čítať ďalej >>

Vyjadrenie solidarity v súvislosti s požiarom katedrály Notre Dame

zverejnené: 18. apríla 2019

Katedrála Notre Dame v Paríži pred požiarom, zdroj: Wikimedia CommonsPamiatkový úrad SR a jeho zamestnanci vyjadrujú solidaritu a podporu svojim francúzskym kolegom, Parížanom i celej krajine. Správa o požiari parížskej katedrály Notre Dame nebola úderom len pre Francúzsko, ale hlboko zasiahla všetkých, ktorí si cenia jej historickú, architektonickú a duchovnú hodnotu. Katedrála Notre Dame v Paríži je srdcom mesta, symbolom Francúzska, európskeho kresťanstva a živým svedkom takmer 900 rokov európskej histórie. Považuje sa za jednu z najkrajších stavieb francúzskej gotickej architektúry ...

Čítať ďalej >>

Stanovisko PÚSR k NKP Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

zverejnené: 13. februára 2018

Pamiatkový príbeh sušiarne sa začal v roku 1993, kedy bol spracovaný návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, čo bolo aj úspešne dovŕšené a do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) sa dostala v novembri 1993. V eufórii začiatku 90-tych rokov si Múzeum v Hanušovciach prenajalo tento objekt s cieľom oživiť tradíciu sušenia liečivých rastlín. Dva roky sľubného aktívneho fungovania prerušila smrť riaditeľa a s vtedajšími majiteľmi nové vedenie múzea zmluvu o prenájme neobnovilo. Odvtedy sa dreveno-kamenná stavba stala vlastníkom príťažou, až sa dostala v roku 2014 do vlastníctva miestneho všeobecného lekára ako nechcená stavba na lukratívnom pozemku, s ktorým mal nový vlastník úplne iné plány.

Čítať ďalej >>