SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Oznamy

Voľné pracovné miesto - Finančný referent – hlavný účtovník

zverejnené: 22. septembra 2020

logo

Pamiatkový úrad SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vo verejnej správe:

Pozícia: Finančný referent – hlavný účtovník (samostatný odborný referent)

Pracovisko: Ekonomicko-prevádzkový úsek Pamiatkového úradu SR v Bratislave

Termín nástupu: 1.12.2020

Detail ponuky v článku.


Čítať ďalej >>

Obmedzenie funkcie vrátnice v sídle PÚ SR

zverejnené: 2. júla 2020

PÚSR BratislavaOznamujeme návštevníkom PÚ SR, že od 03.07.2020 do 15.07.2020 bude obmedzená funkcia vrátnice v sídle úradu na Červenom moste č.6 v Bratislave z dôvodu rekonštrukcie interiéru.


Čítať ďalej >>

Dušan Tóth

zverejnené: 30. júna 2020

Dusan TóthVo veku 75 rokov v nedeľu 28. júna 2020 zomrel náš kolega Dušan Tóth. Pred odchodom na zaslúžený odpočinok bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie (neskôr Oddelenie digitalizácie a grafickej dokumentácie) Pamiatkového úradu SR. Jeho špecifický humor, optimistický pohľad na svet, popiskovanie nás sprevádzali na pracovných cestách po celom Slovensku. Bol jedným z tých ľudí, ktorých sme mohli zaradiť do kolónky „pamiatkový inventár“. Oddelenie vybudoval a viedol až do odchodu na dôchodok v roku 2015. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v piatok 3. júla v Krematóriu v Bratislave. Česť jeho pamiatke!

Čítať ďalej >>

Pozvanie na verejný odpočet - zmena času konania

zverejnené: 23. júna 2020

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2020 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Čítať ďalej >>

Odišiel spišský historik a archivár Ivan Chalupecký

zverejnené: 15. júna 2020

Spišský historik a archivár Ivan ChalupeckýSlovenské médiá v piatok 12. júna 2020 priniesli smutnú zvesť: v Levoči zomrel významný historik a archivár, Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Správa pohla myšlienkami každého, kto prišiel hoci iba letmo do kontaktu s problematikou či reáliami staroslávneho Spiša. Chalupeckého vrstovník Jozef Šimončič zhrnul základné biografické míľniky spišskonovoveského rodáka Ivana Chalupeckého (1932). Študoval na gymnáziách v Kežmarku, Levoči a Tisovci a ešte ako maturant okúsil moc vládnucej ideológie. Jeho požadovanie náboženskej slobody a zastávanie sa stíhaných biskupov rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi (1951) „klasifikovala“ väzením a neskôr zadelením na prácu v kameňolome, tehelni a v baniach.


Čítať ďalej >>

Pozvanie na verejný odpočet

zverejnené: 12. júna 2020

Logo PÚSRPozývame Vás na Verejný odpočet a prezentáciu činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Čítať ďalej >>

Informácia o poskytovaní služieb verejnosti v súvislosti s COVID-19

zverejnené: 28. mája 2020

Pamiatkový úrad SR v BratislaveV zmysle postupného uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu sprístupňuje Pamiatkový úrad SR a  krajské pamiatkové úrady svoje pracoviská pre verejnosť, a to v dňoch pondelok a streda v rozsahu úradných hodín. V záujme pretrvávajúceho epidemiologického nebezpečenstva COVID-19 odporúčame verejnosti naďalej využívať pre vybavovanie žiadostí formu riadnej a emailovej pošty, ako aj telefonického kontaktu. Tlačivá na vybavenie žiadosti nájdete na internetovej stránke úradu. Priamy kontakt odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Zároveň upozorňujeme verejnosť na dodržiavanie hygienicko-bezpečnostných opatrení, s ktorými budete oboznámení pred vstupom do úradu. 
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené aj priestory Archívu a Knižnice Pamiatkového úradu SR. Podmienky pre prístup do Bádateľne nájdete v osobitnom usmernení na internetovej stránke úradu.


Čítať ďalej >>

Archív a knižnica opäť otvorené

zverejnené: 28. mája 2020

Bádateľňa Pamiatkového úradu SR v BratislaveOznamujeme všetkým užívateľom archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR, že od 1. júna 2020 budeme opäť prijímať návštevy bádateľov a žiadateľov o štúdium archívnych a knižničných dokumentov. Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo nákazy a v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR sme zaviedli zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Kvôli nutnosti priebežnej dezinfekcie priestorov budú stránkové hodiny skrátené o pol hodinu dopoludnia a pol hodinu popoludní. Podmienky vstupu do priestorov archívu a knižnice Pamiatkového úradu SR nájdete v priloženom dokumente.

Čítať ďalej >>

Ochrana pamiatkového fondu v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024

zverejnené: 19. apríla 2020

Úrad vlády SR, zdroj: Wikimedia CommonsPamiatkový úrad SR je špecializovaným úradom na ochranu pamiatkového fondu, ktorého rozsah činnosti určujú najmä  zákony a legislatívne predpisy. Avšak pre vytýčenie  základných úloh nás, profesionálnych pamiatkárov v strednodobom až dlhodobom horizonte sú dôležité tiež strategické dokumenty, ku ktorým sa radí aj Programové vyhlásenie vlády SR prijaté na rokovaní vlády SR dňa 19.4.2020. Z programového vyhlásenia vlády SR (str. 112 - 121) vyberáme nasledovné znenie ...

Čítať ďalej >>

Monument revue - výzva na zasielanie príspevkov

zverejnené: 1. apríla 2020

Monument revue logoVážení priaznivci vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Pre 9. ročník časopisu Monument revue vyhlasujeme nasledovné témy: 

1/2020: Pamiatková ochrana, obnova a prezentácia hradov a hradných ruín
Termín odovzdania príspevkov: 31. máj 2020 

2/2020: Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok – problém alebo výzva?
Termín odovzdania príspevkov: 30. september 2020


Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;