SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Košice

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom kraji

zverejnené: 22. septembra 2020

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Košickom krajiPamiatkari každoročne slávia svoje sviatky v mesiaci september, a KPÚ Košice sa s radosťou pridáva k podujatiam. Aktuálne sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) konajú v 50-tich štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a v tomto roku sa na Slovensku v rámci septembrových dní osobitne pripomína vzťah histórie a vzdelania pod témou „Minulosť vzdeláva“ ("Heritage and Education"). Ako v tlačovej správe k podujatiu uviedla hlavná koordinátorka DEKD na Slovensku Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. – priamo v Košickom kraji sa uskutoční 36 aktivít. Radi by sme dali do Vašej pozornosti vo výbere najzaujímavejšie z nich.

Čítať ďalej >>

Vízia oživenia košickej Dolnej brány

zverejnené: 2. septembra 2020

Dolná mestská brána v KošiciachKošice so svojimi troma hlavnými pásmi hradieb patrili už od stredoveku k najlepšie opevneným mestám v strednej Európe. Zároveň boli aj zbrojnicou Horného Uhorska – sídlili tu vďaka tomu cisárska i kráľovská, i mestská zbrojnica, delolejárne, vysoké vojenské úrady, či hlavný hornouhorský kapitán. Opevnenie obkolesovalo stredoveké jadro mesta. Tvoril ho hradbový múr s dovnútra otvorenými hranolovými vežami a prvý okruh hradieb bol postavený už v druhej polovici 13. storočia. Neskôr v 14. a 15. storočí pribúdali ďalšie okruhy a rozšírenia, nazvané podľa panovníkov – žigmundovská, jiskrovská, korvínovská. Archeologicky prezentovaný areál tzv. Dolnej brány v Košiciach - pozoruhodnosť Hlavnej ulice - predstavuje súbor navzájom prepojených objektov opevnenia a neskoršieho systému kanalizácie mesta.
 


Čítať ďalej >>

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave

zverejnené: 21. augusta 2020

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSGMestská pamiatková rezervácia Košice je v našej krajine najväčším pamiatkovo chráneným územím. Tu pôsobí ako odborný poradný orgán primátora aj osobitná Komisia pamätihodností mesta so zastúpením pamiatkarov. Náleží jej bohatá a zaujímavá agenda, a v rámci nej aj tzv. depozitár artefaktov. Už v roku 2006 ho mesto zriadilo pre vyhľadávanie a zhromažďovanie autentických hmotných dokladov a dokumentov, súvisiacich so záchranou pamiatok, iniciátormi boli poslanci mestského zastupiteľstva, Krajský pamiatkový úrad Košice a členovia Spolku pre podporu skrášľovania mesta Košice. Dlhoročným akčným odborným správcom depozitára bol od počiatku až do jesene 2019 známy historik umenia, bádateľ a aktivista Mgr. Gabriel Kladek. 


Čítať ďalej >>

Svätojakubská cesta v Košiciach žije aj s pamiatkármi !

zverejnené: 10. augusta 2020

Svätojakubská cesta v KošiciachV doznievaní júlového sviatku svätého Jakuba apoštola (25. júl) s dávnou stredovekou tradíciou putovania k jeho hrobu do Santiaga de Compostela v Španielsku si ju aj u nás pripomíname. Sú to už presne štyri roky, čo bola prvýkrát na Slovensku v historickom jadre mesta – a to práve v Košiciach - označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty. Veľmi obľúbený sv. Jakub ako patrón Španielska bol vzývaný okrem iného aj proti moru a iným epidémiám, čo je v súčasnej pandémii tiež silný aktualizačný moment ...


Čítať ďalej >>

„Tu sú levy“ - alebo nová mapa košických monumentov

zverejnené: 5. augusta 2020

Nová mapa košických monumentov Na dávnych mapách námorníkov i svetových objavovateľov boli neznáme a neprebádané končiny označované príznačným latinským názvom – „Hic sunt leones“, alebo aj „Hic sunt dracones“ – teda „tu sú levy“ (alebo draci). V čase pandémie, karantén a home-office bolo v prvom polroku zrazu viac času aj na bádanie či spracovávanie neznámeho. V tom všetkom sa našiel čas aj na dokončenie dlho pripravovaného digitálneho vylepšenia mapových podkladov „s levími miestami“ pre chránené územia. Zamestnanec KPÚ Košice Ing. arch. Róbert Kiráľ finalizoval nový komplexný mapový výstup pre poznanie a vyhodnocovanie územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice (MPR) – našej najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku, spolu s jej ochranným pásmom.


Čítať ďalej >>

Počiatky premeny poslednej bane na Spiši na industriálny skanzen

zverejnené: 17. júna 2020

Baňa Poráč - počiatky industriálneho skanzenu K aktuálnej téme ochrany a popularizácie industriálneho dedičstva sa výrazným počinom prihlásila aj obec Poráč v spišsko-gemerskej banskej oblasti. Z iniciatívy starostu Ing. Petra Volčka a v spolupráci s KPÚ Košice i Tovarišstvom poráčskeho baníctva bol v roku 2018 vyhlásený za industriálnu národnú kultúrnu pamiatku (NKP) povrchový areál barytovej bane na Poráči. V danom čase bolo avizované ukončenie ťažby v Bani Poráč (ako poslednej funkčnej hlbinnej bane na Spiši) z dôvodov klesajúcej rentability dobývania barytovej základky.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Náhrobok, skrývajúci príbeh Marie Bárkány, slávnej herečky z Košíc

zverejnené: 5. júna 2020

Náhrobok herečky Marie BárkányMapka Košické kiná nám pripomína, že Košice nemajú ani slávne filmové štúdiá, ani sa tu nenatáčajú vychytené seriály. Napriek tomu Košice žijú filmom od počiatku jeho histórie. Svedčia o tom obľúbené „stánky múz“ už od 19. storočia, ktoré obohatili spoločenský život mesta, desaťročia obľúbeného „Filmového festivalu pracujúcich“ v košickom amfiteátri, a samozrejme, i Art Film Fest, ktorý sa tu udomácnil v 21. storočí. Vďaka divadlu a filmu si tu možno viac uvedomujeme, kedy a čo v našich životoch (len) hráme, ako pôsobíme, kedy sme naozaj sami sebou, a kým naozaj sme.
 


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Príbeh budovy Železničného riaditeľstva v Košiciach

zverejnené: 14. mája 2020

Železničné riaditeľstvo v Košiciach Medzi významnými a verejnosti známymi kultúrnymi pamiatkami Košíc ostávajú niektoré neprávom zabudnuté, aj keď tiež monumentálne, ale mladšie stavby, ktoré majú tiež dobrodružné životopisy, hodné pozornosti a prezentácie. Patrí k nim aj majestátna budova Železničného riaditeľstva na ulici Železničná 1 – Gorkého 2 v Košiciach, a v aktuálnych časoch daňových priznaní sa mnohým z nás pripomína práve kvôli tomu, že je najnovšie sídlom Daňového úradu. Budovu postavili ako prevádzkový objekt Železníc Slovenskej republiky: je to rozsiahla štvorkrídlová trojpodlažná stavba s asymetrickou sedlovou strechou nad jednotlivými krídlami, s vnútorným dvorom. Je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1328/1, a nachádza sa pri severnej hranici Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.  

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Evanjelický kostol v Štítniku - perla gotickej cesty Gemera s obnovenou strechou

zverejnené: 6. mája 2020

Evanjelický kostol v Štítniku s obnovenou strechouStredoveký farský kostol v Štítniku sa v premenách časov a historických príbehov stal pre miestnych i návštevníkov, laikov i odborníkov dnes známy ako evanjelický kostol augsburského vyznania v Štítniku v okrese Rožňava na Gemeri. Je výnimočnou a často navštevovanou národnou kultúrnou pamiatkou v Košickom kraji, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 558/1. Je známy a veľmi obľúbený na trase tzv. Gotickej cesty najmä vďaka unikátnym stredovekým nástenným maľbám zo 14. - 15. storočia, či vďaka vzácnemu historickému mobiliáru.


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Obnova hradu v Markušovciach

zverejnené: 29. apríla 2020

Obnova hradu v MarkušovciachHrad v centre obce Markušovce sa rozkladá na vyvýšenine nad kedysi významnou komunikáciou, vedúcou údolím Hornádu od východu na Spišskú Novú Ves. Opevnený areál je situovaný v tesnom susedstve rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela, obkoleseného samostatnou murovanou ohradou, a spolu s ním tvorí charakteristickú siluetu hromadnej zástavby obce. Toto opevnené šľachtické sídlo je členené na vyššie položené jadro lichobežníkového pôdorysu na východnej strane, vymedzené hradbovým múrom s tromi nárožnými baštam, a zo západného predhradia.


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Spišský hrad žije! Svetové novinky zo svetovej lokality.

zverejnené: 23. apríla 2020

Obnova a údržba Spišského hraduV kultúrnom svete v čase koronakrízy sa pre budúcu záchranu a podporu v oblasti svetového kultúrneho dedičstva a súvisiaceho cestovného ruchu aktivizujú inštitúcie UNESCO motivačnými ponukami online kurzov či programov zdarma pre všetkých záujemcov. A tak by sme sa s Vami radi aj my „len tak“ podelili s najnovšími aktualitami z regiónu Spiša z lokality so svetovým dedičstvom. Z činnosti KPÚ Košice – pracoviska v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči Vám prinášame aktuálnu reportáž o pokračujúcej rekonštrukcii NKP - Spišského hradu. Stavebné práce, spojené s I. etapou obnovy v areáli hradu, pokračujú obnovou tzv. kapitánskeho domu a jeho novým sociálno – hygienickým zázemím.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Zvonárska spomienka na katedrálu Notre Dame - rok po požiari

zverejnené: 15. apríla 2020

Veže Notre-Dame v Paríži, foto: Z.Strnková, KPÚ KošiceNielen pamiatkari, ale celý svet si 15. apríla pripomína prvé výročie požiaru parížskej katedrály Notre Dame. Nezabudnuteľný pohľad z tých dní na spadnutý kríž, stojaci uprostred veľkého zhoreniska na podlahe chrámu, ostáva pre mnohých z nás ako silné memento aj pre súčasnosť („Stat crux, dum volvitur orbis“). Veľa sa odvtedy popísalo o samotnej katedrále, o hodnotách, ktoré uchováva, najnovšie sa veľa diskutuje o jej chystanej obnove či reštaurovaní. Trochu sa však pozabudlo na jej zvony. Sú taktiež zaujímavé - svojím počtom a symbolikou, svojimi príbehmi. Niekoľko z nich dokonca minuloročný požiar neprežilo, väčšina však, našťastie, ďalej slúži na svojom mieste.Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Božie hroby košické ...

zverejnené: 8. apríla 2020

Kalvária – Boží hrob, Košice. Zdroj: KPÚ KošiceNadväzujúc na úvodný citát zo starobylej kázne na Bielu Sobotu vo Veľkonočný týždeň Vám v tematickom pokračovaní našich zdieľaní chceme aj my sprítomniť tajomstvá Veľkého Piatku i Bielej Soboty očami pamiatkárov. Možno opäť aspoň virtuálnym jednoduchým obrázkovým zastavením sa v skúšaných časoch týchto bytostných chvíľ, v spoločnom prežívaní s vierou a nádejou. Tentokrát – ako to evokuje nadpis – zastavením sa pri Božích hroboch významných košických kostolov z bohatého archívu KPÚ Košice spred pár rokov.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - 500 rokov Raffaela ... aj v Košiciach!

zverejnené: 6. apríla 2020

Sixtínska Madona na fasáde domu na Hlavnej 37, Košice; zdroj: archív KPÚ Košice Práve v tomto kalendárnom roku na deň 6. apríla pripadá presne 500 rokov od smrti svetoznámeho talianskeho renesančného génia –  architekta a maliara Raffaela Santiho z Urbina (1483 -1520). Svet si pripomína tohto majstra po celý rok početnými podujatiami a veľkolepými výstavami, ktoré však nateraz, žiaľ, nečakane prerušila vírusová pandémia. Napriek tomu, mysliac osobitne na dianie a ľudí v ťažko skúšanom Taliansku, aj pri dnešnom výročí vzdávame Raffaelovi i my aspoň skromnú pamiatkársku poctu. Veď priamo na Hlavnej ul. č. 37 v Košiciach, hneď pri Dóme sv. Alžbety, v oválnej orámovanej kartuši medzi oknami na poschodí barokového meštianskeho domu nájdeme Madonu, inšpirovanú práve Raffaelovym dielom.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Sväté schody na Kalvárii v Košiciach

zverejnené: 3. apríla 2020

Sväté schody, Košická kalvária,zdroj: archív KPÚ KošiceVeľkonočné ohlasy výskumu a znovuoživenia v čase.
Sväté schody sú podľa tradície kamenné stupne schodiska, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzaleme. Po ich prenesení sa nachádzajú ako jedna z najväčších a najposvätnejších relikvií kresťanstva s kvapkami Kristovej krvi priamo v Ríme - v objekte na námestí Piazza di San Giovanni in Laterano, hneď oproti Lateránskej bazilike. Na svete existuje viacero imitácií Svätých schodov, ktoré často vznikali v období baroka ako súčasti areálov kalvárií. Aj na košickej barokovej Kalvárii s kostolom Sedembolestnej Panny Márie z 18. storočia s kaplnkami, ktoré sú vzácnymi národnými kultúrnymi pamiatkami, sú takéto unikátne schody.
 
 

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach

zverejnené: 19. februára 2020

Poklad tvoriaci viac ako 500 kusov mincí objavený v základoch kostola v ObišovciachPočas odstraňovania podlahy v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, okres Košice – okolie, došlo k nálezu základov staršieho zaniknutého kostola a v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice bol následne realizovaný spoločnosťou Triglav s.r.o. pamiatkový archeologický výskum, ktorý mal zistiť rozsah dochovaných základov so zameraním pôdorysu kostola, objasniť vznik zaniknutého objektu a zdokumentovať prípadne ďalšie nálezy (predpokladané hroby) a nálezové okolnosti. Terénna časť výskumu prebiehala v dňoch 3. – 7. februára 2020. Počas tretieho dňa výskumu bol v lodi pod maltovým lôžkom pôvodnej kamennej podlahy, v blízkosti južného ostenia západného vstupu do kostola, nájdený unikátny poklad mincí

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Nález železného noža z laténskej doby

zverejnené: 18. apríla 2019

Nález laténskeho noža v obci Pozdišovce

V jarných mesiacoch roku 2019 sa po orbe v záhrade rodinného domu v obci Pozdišovce (okr. Michalovce) našiel laténsky železný nôž s krúžkovým ukončením rukoväte. Nálezca v zmysle platnej legislatívy nález ohlásil a odovzdal na KPÚ Košice. Celková dĺžka predmetu je 402 mm. Samotná rukoväť bez ukončenia je krátka (cca 80 mm) mierne oblúkovo prehnutá postupne sa rozširujúca smerom k čepeli.

 


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Unikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17.storočia

zverejnené: 18. decembra 2018

Výskum v pivnici domu, s miestom nálezu v rohuUnikátny archeologický nález košického strieborného pokladu zo 17. storočia sa v týchto dňoch decembra 2018 podaril archeológovi Mgr. Petrovi Šimčíkovi ako prvému nálezcovi v rámci oficiálneho výskumu predpísaného v rozhodnutí KPÚ Košice v pivniciach tzv. Levočského domu v Košiciach, Hlavná 65. Gratulujeme a veríme, že o tomto novom významnom poklade budeme ešte počuť.

   
Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Odborná konferencia “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste” III. ročník

zverejnené: 28. novembra 2018

Účastníci podujatia Gotická cesta 2018Na prelome augusta a septembra 2018 sa v Rožňave konalo zaujímavé podujatie - tretí ročník konferencie “Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste”.   Konferencia bola pripravená v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov Košice a Banská Bystrica a občianskeho združenia Gotická cesta. Prednášky, prezentované na starej radnici v Rožňave dňa 30. augusta, zaujali vyše 120 účastníkov z radov odbornej i laickej verejnosti.

Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Putovanie po kostoloch Gotickej cesty

zverejnené: 16. augusta 2018

Gotická cesta prehliadky 2018Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať 1. 9. 2018. Od 10:00 do 18:00 bude otvorených so sprievodcom 6 kostolov Gotickej cesty - Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka, Henckovce. O 14:00 odchádza z Rožňavy z autobusovej stanice autobus, ktorý vás prevezie po sprístupnených 6 kostoloch. Výklad bude zabezpečený. Miesta v autobuse sú zadarmo, treba si ich však vopred rezervovať ...


Čítať ďalej >>

KPÚ Košice - Archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku

zverejnené: 15. mája 2018

V apríli a v máji 2018 prebiehal archeologický výskum paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, okr. Rožňava. Z celého komplexu bol nad terénom až donedávna viditeľný len fragment obvodového múra južnej lode kostola, ktorý čnie do úctyhodnej výšky. Archeologický výskum priniesol po cca 3 týždňoch trvania krásne výsledky. Zachytený bol celý pôdorys lode kostola a fragmenty muriva presbytéria. Medzi nevšedné nálezy patria fragmenty gotických kamenných článkov. Práve v predposledný deň výskumu bol odkrytý mimoriadne vzácny a unikátny nález – gotický svorník s polychrómiou.

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu
;