SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Archeológia

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

zverejnené: 7. júla 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec.Čítať ďalej >>

Pozvánka na komentovanú prehliadku hradiska Kostolec v Ducovom, okr. Piešťany

zverejnené: 16. júna 2020

Prehliadka hradiska Kostolec v Ducovom vrámci EDA 2020Ako vyzerali predchodcovia dnešných hradov? Boli ich opevnenia dostatočne odolné? Je luk účinná zbraň pri obrane i útoku? Aj o týchto témach sa môžete dozvedieť viac na prednáške, ktorá sa bude konať 20. júna o 14:30 na národnej kultúrnej pamiatke Kostolec - Ducové pri Piešťanoch. Veľmožský dvorec, postavený na mieste pravekého hradiska v 9. storočí, predstavuje príklad ranofeudálneho sídla vládnucej vrstvy a predznamenáva tak výstavbu hradov vo vrcholnom stredoveku. Počas prednášky Mgr. Petra Grznára sa návštevníci dozvedia základné údaje o histórii lokality a o výskumných aktivitách na Kostolci v minulosti i súčasnosti.


Čítať ďalej >>

Pozvánka na Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku

zverejnené: 16. júna 2020

Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku vrámci EDA 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky organizuje v sobotu 20.6.2020 v rámci Európskych dní archeológie Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku. V rámci podujatia bude pre verejnosť v čase od 10,00 do 14,00 otvorený Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi predrománskymi maľbami. Výklad o výskumoch, stavebnom vývoji, obnove a reštaurovaní tejto pamiatky zabezpečia odborníčky Mgr. Tatiana Danieličová a Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD. z Krajského pamiatkového úradu Nitra o 10,00, 11,00, 12,00 a 13,00. Doobeda sa uskutoční komentovaná prechádzka na hradisko z doby železnej Veľký Lysec. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Juraja po náučnom chodníku o 10,30 a bude trvať pomalým tempom max. 3 hodiny.

Čítať ďalej >>

Európske dni archeológie 2020 na rôznych miestach Slovenska

zverejnené: 15. júna 2020

Európske archeologické dni 2020Európske dni archeológie 2020 sa budú konať v dňoch 19. až 21. júna 2020 na viacerých miestach na Slovensku na archeologických náleziskách a v múzeách a v tomto období predovšetkým v online priestore. Podujatie má za cieľ spropagovať a priblížiť prácu archeológov a archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci Vás budú sprevádzať po archeologických pamiatkach a expozíciách. Na internete budú sprístupnené interaktívne prezentácie známych archeologických nálezísk či prednášky na rôzne zaujímavé témy.
Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku a pred nedávnom sa rozšírila aj do iných krajín Európy. Tento rok je národným koordinátorom podujatia na Slovensku Pamiatkový úrad SR.


Čítať ďalej >>

Z útrob archeologického depozitára – nálezy mazanice (stavebnej hliny)

zverejnené: 1. júna 2020

06 – Rez ozdobným fragmentom mazanice – vidieť farebný rozdiel v mazanicovom základe (telese) dekorácie a v povrchovej vrstve jemnej hliny, z ktorej boli vytvorené ozdobné „rebrá“ a vyhladená stena. Povrch dekorácie bol natretý viacerými vrstvami hlinenej „maľovky“ (vidieť to na olupujúcich sa plôškach). Zúžená  časť v pravom dolnom rohu fragmentu je negatívom trámu, na ktorom bola dekorácia pripevnená (foto: Petra Kmeťová) Hlina bola v minulosti mimoriadne využívaným materiálom najmä v oblasti staviteľstva. Už od dôb najstarších roľníkov na našom území (cca 6. tisícročie pred Kr.) sa využívala na stavbu stien domov a iných stavieb, najčastejšie technikou vymazávania stien, ktoré tvorili výplety z prútia. Priestory medzi prútím sa ručne vyplnili zmesou blatistej konzistencie, pozostávajúcej z hliny, vody, nasekanej trávy, pliev, či kamienkov, niekedy dokonca zvieracieho trusu, ktorá je v archeológii označovaná termínom mazanica. Tieto prísady zabezpečovali trvanlivosť a odolnosť steny (samotná hlina by praskala) a vhodnú mikroklímu pre drevo vo vnútri (nosným prvkom konštrukcie boli drevené stĺpy). Mazanicu na povrchu zahladili a po jej vyschnutí vznikla pevná stena.

Čítať ďalej >>

Archeologické doklady baníctva zo Slovenska

zverejnené: 22. mája 2020

Nálezy baníckych nástrojov na SlovenskuÚzemie Slovenska bolo v minulosti bohaté na ložiská kvalitných kovových rúd, predovšetkým rúd medi, striebra, železa a zlata. Hoci banská činnosť prebiehala v takmer každom hornatom regióne, dlhodobo najväčší význam mali dve oblasti, a to stredoslovenská a východoslovenská banská oblasť. Okrem zvyškov banských diel sú dokladom tejto činnosti najmä banícke nástroje (v rôznom stupni opotrebenia), ktoré sú často nachádzané v blízkosti baní alebo na haldách. Precíznou dokumentáciou ich nálezových okolností sa dozvieme veľa o minulosti konkrétnej bane alebo o banskej činnosti v danom regióne. V opačnom prípade – keď nálezy z miesta vyzdvihne neodborník – sa tieto informácie nenávratne stratia, navyše ide o nezákonnú činnosť.
 Čítať ďalej >>

Stretnutie Európskej archeologickej rady v Prahe, 5.-7. marca 2020

zverejnené: 9. apríla 2020

Stretnutie Európskej archeologickej rady 2020 v Národnom múzeu v Prahe, foto: P.Kmeťová Začiatkom marca 2020 sa dvaja pracovníci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR zúčastnili na výročnom stretnutí „Annual Meeting 2020“ Európskej archeologickej rady, ktoré tentokrát zorganizovali kolegovia z Národního památkového ústavu Praha. Stretnutia v novej budove Národného múzea v Prahe (v priestoroch bývalého Federálneho parlamentu) sa zúčastnilo približne 100 kolegov z rôznych európskych krajín. Európska archeologická rada (European Archaeological Council – EAC) je organizácia, ktorá sa zameriava na manažment ochrany archeologického dedičstva v Európe. Zároveň slúži ako platforma na spoluprácu a na výmenu informácií medzi inštitúciami uskutočňujúcimi ochranu archeologického dedičstva v členských krajinách Európy.

Čítať ďalej >>

Dotazník pre aktívnych archeológov o sprístupňovaní a zverejňovaní informácií v archeológii na Slovensku

zverejnené: 20. novembra 2019

Logo Pamiatkového úradu SRVážení kolegovia, dovolili sme si pripraviť pre Vás krátky dotazník týkajúci sa zverejňovania a sprístupňovania informácií v archeológii v súvislosti s prípravou online pamiatkového informačného systému. Prosíme, aby ste si našli pár minút času a pomohli nám získať obraz o postoji archeologickej komunity na konkrétne problémy, ktoré sa v našom odbore vyskytujú a tiež Váš pohľad na možnosti a spôsob, akým by mohli byť sprístupňované a zverejňované informácie v budúcnosti.

Čítať ďalej >>

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

zverejnené: 13. novembra 2019

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na SlovenskuOdbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v  sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému "Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku". 

Čítať ďalej >>
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu