SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

KPÚ Žilina - Konferencia Archeológia - svedectvo doby

13. októbra 2018
Pozvanka konferenciaŽilinský samosprávny kraj organizuje konferenciu pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2018 v kongresovej sále Úradu ŽSK. Prednášajúci sú archeológovia pracujúci v inštitúciách žilinského kraja (Krajský pamiatkový úrad Žilina, Považské múzeum, Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Oravské múzeum). Sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK a prezentácia činnosti archeológa. Vstup na konferenciu je voľný.

Monument revue

10. októbra 2018

titulka MR 1/2018Prvé tohtoročné číslo časopisu je zamerané na mimoriadnu súčasť slovenského pamiatkového fondu – drevené kostoly. K výberu témy nás inšpiroval veľký úspech slovenskej pamiatkarskej výpravy na januárovom veľtrhu Monumento v Salzburgu, na ktorom naši digitalizéri prezentovali výsledky projektu Digitálny pamiatkový fond. Drevené kostoly sú tým druhom pamiatok, ktoré v divákovi už na prvý pohľad vyvolávajú silné emócie, pobytom v ich interiéri ešte umocnené. Napriek niekedy problematickému definovaniu autentickosti pri kontinuálne obnovovaných objektoch boli už v počiatkoch pamiatkovej ochrany považované za charakteristický archaický prejav „ľudového svojrázu“, za typické diela unikajúceho „starého Slovenska“.

19. ročník medzinárodného kurzu - Dokumentácia a prieskum historických krovov

8. októbra 2018
Na území Banskobystrického kraja (Hont, Novohrad a Zvolensko) bol pod hlavičkou českého Sdružení pro stavebně historický průzkum a Pamiatkového úradu SR v termíne 10. - 14. septembra 2018 zorganizovaný už v poradí 19. ročník medzinárodného krovového kurzu tzv. Letnej školy Sudkův Důl. Medzi účastníkmi boli prevažne zástupcovia z krajských pamiatkových úradov, drevárskych škôl, špecialisti na poškodenia dreva, architekti, projektanti, statici a historici zo Slovenskej a Českej republiky, ako aj archeologička z rumunského Sedmohradska.

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

8. októbra 2018

Piaristi a barok na hornej NitreV rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi,  odozva  dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení  regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1557 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov.


Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy - medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

1. októbra 2018
Konferencia ICOMOS Veľká MoravaPri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva 2018 a 100. výročia vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS Slovenskej a Českej republiky, s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Zámerom konferencie je nielen výmena najnovších vedeckých poznatkov, ale aj prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Konferencia sa uskutoční 17. - 19. 10 v Bratislave na Fakulte architektúry STU.

Festival architektúry a dizajnu 2018 a konferencia Značka Európske dedičstvo

26. septembra 2018
pozvánka FEAD Prešov 2018Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov Vás pozávajú na Festival architektúry a dizajnu 2018, ktorý sa koná v termíne od 26.9. do 28.9.2018 v Prešove. Podujatie vyvrcholí konferenciou venovanou Značke Európske dedičstvo, ktorú za Pamiatkový urad SR predstaví Mgr. Anna Tuhárska. Počas konferencie bude prebiehať aj vernisáž výstavy s rovnakým názvom, pozostávajúca z 38 panelov, pričom každý panel predstavuje jednu lokalitu v Európe, ktorá už značku európske kultúrne dedičstvo získala.

KPÚ Trenčín - Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 - 2018

24. septembra 2018
Logo DEKD Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo realizované v uplynulých rokoch

KPÚ Nitra - Deň otvorených dverí a putovanie pamiatkami a prírodou

20. septembra 2018

logo DEKDKrajský pamiatkový úrad Nitra vás pozýva na podujatia organizované pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. 22. septembra 2018 sa uskutoční v priestoroch KPÚ Nitra séria prednášok, ako aj výstava študentských prác či ukážok prác reštaurátorov. Paralelne bude tiež prebiehať podujatie určené pre deti základných škôl a osemročných gymnázií - Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry a okolia.

Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja

20. septembra 2018
titulka pozvánky na konferenciu Dunajský LimesPri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 sa 20. septembra 2018 v divadle SĽUK v Bratislave uskutoční konferencia Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja. Na konferencii odznie jedenásť odborných príspevkov, ktoré sa budú týkať antického dedičstva, prevaždne na území Slovenska. Organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj, partnermi Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Mestský ústav ochrany pamiatok a združenie AINova.

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého vo Zvolene

13. septembra 2018
Dedičstvo Karola Veľkého pozvánkaDňa 13.9.2018 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy Dedičstvo Karola Veľkého, ktorej hlavným organizátorom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Mesto Zvolen, Slovenská národná galéria a Archeologický ústav SAV. Výstava bude sprístupnená v priestoroch SNG od 14. septembra do 9. decembra 2018.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017

10. septembra 2018
Logo časopisu Pamiatky a múzeáRedakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 159 nominačných návrhov prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok 2017  v desiatich kategóriách. Ocenenia prevezmú  laureáti v rámci slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Slovenskej republike v Nitrianskej galérii 7. septembra 2018.

50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku

6. septembra 2018

Valtice, zdroj: www.npu.czV dňoch 17. až 21. septembra 2018 sa na moravskom zámku Valtice uskutoční jubilejný 50. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Pamiatkový úrad SR spolu s Ústavom archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne sú partnermi hlavného usporiadateľa, ktorým je Národní památkový ústav. Témou konferencie je archeológia prehliadaných a interpretácia problematických pamiatok.

 

 

Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Ilija, kostol sv. Egídia – detail románskeho portálu