SlovenskyEnglish RSS - The Monuments Board of the Slovak Republic RSS - eBoard

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

OkresObecKatastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
SvidníkŽelmanovceŽelmanovceKAŠTIEĽKaštieľ rodiny Banósolitér266viac
SvidníkŽelmanovceŽelmanovceSládkovičova ul.STAVBA HOSPODÁRSKAhospodárska stavbakameň,tehla266viac
Veľký Krt횎elovceŽelovceKAŠTIEĽkaštieľ498viac
Veľký Krt횎elovceŽelovcePARKpark pri kaštielikaštieľsky498viac
Liptovský MikulᚎiarŽiarPAMÄTNÍKpamätník padlým v II.sv.v.padlí v II.sv.v.3401viac
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŽiar nad HronomSNP ul., 16PARKBiskupský park,park Š.Moyzesakaštieľsky1280viac
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŽiar nad HronomMoyzesa Št. nám.SOCHAsocha sv.Jána Nepomuckéhosv.Ján Nepomucký1279viac
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŽiar nad HronomSNP ul., 16JAZEROJ jazero,spodné jazierkokaštieľske1280viac
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŽiar nad HronomSNP ul., 16JAZEROS jazierko s altánkomkaštieľske1280viac
Žiar nad HronomŽiar nad HronomŽiar nad HronomSNP ul., 16KAŠTIEĽBiskupský kaštieľ1280viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00