SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
HuncovceKAPLNKAkaplnka sv.Jána Nepomuckéhor.k.sv.Jána Nepomuckého882viac
HuncovceSTROJOVŇAstrojov.,rozvodňa,transform.4489viac
HuncovceROZDEĽOVŇA VODY S TURBÍNAMIrozd.,byt správcu,pomoc.priest4489viac
HuncovceZARIADENIE TECHNOLOGICKÉtechnologické zariadenie4489viac
HuncovceKANÁL SO STAVIDLOMprívod.a odpad.kanál+stavidlo4489viac
HuncovceHlavná ul., 31KOSTOLkostol sv.Krížar.k.sv.Kríža881viac
HuncovceHlavná ul., 152KÚRIAkúria rod.Bethlenfalvychodbový,nárožný879viac
HuncovceHlavná ul., 297KOSTOLfiliálny evanjelický kostolev.a.v.880viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu