SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
KrupinaMÚR HRADBOVÝhradbový múr1099viac
KrupinaVEŽA STRÁŽNAProtiturecká veža1100viac
KrupinaNÁHROBNÍKnáhrobník rumunského vojakarumunský vojak2878viac
KrupinaPARK MESTSKÝMestský park1166viac
KrupinaPOMNÍK SO SOCHOU1820-1872,básnikSládkovič A.1166viac
KrupinaKOSTOL ZANIKNUTÝZaniknutý kostol Na Petrer.k.sv.Petra10776viac
KrupinaBASTIÓNbastión mestského opevneniajuhozápadný1099viac
KrupinaBočkayho nám., 60KOSTOLBazilika Narodenia Panny Márier.k.Narodenia Panny Márie1098viac
KrupinaBočkayho nám., 60MÚR HRADBOVÝ S BAŠTOUopevnenie kostola s baštou1098viac
KrupinaBočkayho nám.SOCHAsocha sv.Jána Nepomuckéhosv.Ján Nepomucký1098viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu