SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
DetvaKRÍŽnáhrobný krížnáhrobný1829viac
DetvaKRÍŽdrevený kríždrevený1830viac
DetvaKRÍŽprícestný drevený kríždrevený1848viac
DetvaDOM ĽUDOVÝľudový domzrubová konštrukcia1845viac
DetvaSTAVBA HOSPODÁRSKAhospodárska stavba1845viac
DetvaPartizánska ul., 73KOSTOLkostol sv.Františka z Assisir.k.sv.Františka z Assisi1089viac
DetvaSNP ul., 6DOM ĽUDOVÝ S BRÁNOUľudový dom s bránou1828viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu