SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Štiavnické BaneSTĹP S RELIÉFMIstĺp súsošia s reliéfmisv.Florián,Sebastián,Jozef,Ježiš,anjel11542viac
Štiavnické BaneSÚSOŠIEsv.Anna vyučuje Pannu MáriuPanna Mária,sv.Anna,sv.Joachim11542viac
Štiavnické BaneŠTÔLŇA VODNÁŠtôlňa sv.Pachómia10690viac
Štiavnické BaneŠTÔLŇA VODNÁHorná štôlňa Bakomi,Richňav.sp1314viac
Štiavnické BaneŠACHTAÚstie šachty Terézia2602viac
Štiavnické BaneBANSKÝ ÚRADbanská správa,komorský úradsolitér10688viac
Štiavnické BaneBUDOVA ADMINISTRATÍVNAbanský a lesný úradsolitér11823viac
Štiavnické BaneKAPLNKAkaplnka sv.Jána Nepomuckéhor.k.sv.Jána Nepomuckého1271viac
Štiavnické BaneVEŽAveža v opevnení Windschachty1268viac
Štiavnické BaneBAŠTAOpevnen.windschachty1268viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu