SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Svätý AntonKOSTOLkostol sv.Antona Pustovníkar.k.sv.Antona Pustovníka1206viac
Svätý AntonZVONICAzvonicamurovaná1206viac
Svätý AntonSOCHAsocha sv.Vendelínasv.Vendelín2241viac
Svätý AntonSÚSOŠIEsúsošie najsv.Trojicesv.Trojica2242viac
Svätý Anton , 32STANICA MÝTNAMýtna a prepriahacia stanicamurovaná11807viac
Svätý AntonKAŠTIEĽKoháryovský kaštieľ1209viac
Svätý AntonPARKantolský park1209viac
Svätý AntonSÝPKAsieň slávy sloven.poľovníctvamurovaná1209viac
Svätý AntonKAPLNKAkaplnka sv.Jána Nepomuckéhor.k.sv.Jána Nepomuckého1209viac
Svätý AntonSKLENÍKskleník1209viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu