SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
TrstenáPOMNÍK10.výročie vzniku ČSR+padlívznik ČSR+padlí v I.sv.v.3144viac
TrstenáBernolákova ul.PILIER S PODSTAVCOMpilier pod sochou sv.Floriánaštvorboký,kamenný2673viac
TrstenáBernolákova ul., 0SOCHAsocha sv.Floriánasv.Florián2673viac
TrstenáBernolákova ul., 9KOSTOLfarský kostol sv.Martinar.k.sv.Martina252viac
TrstenáBernolákova ul., 9KAPLNKAbývalá kapln.P.M.Karmel.,baštar.k.sv.Kríža252viac
TrstenáBernolákova ul., 9BRÁNAvstupná bránamurovaná252viac
TrstenáBernolákova ul., 9MÚR OHRADNÝ SO SPOVEDELNICAMIbývalé opevnenie kostolakamenný252viac
TrstenáBernolákova ul., 9CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝstredoveký a novoveký cintorínneskúmané252viac
TrstenáBernolákova ul., 9SOCHAsocha MadonyPanna Mária s dieťaťom252viac
TrstenáBernolákova ul., 9SOCHA-VSAsv.Anna vyučuje Pannu MáriuPanna Mária,sv.Anna252viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu