SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Oravské VeseléPILIER S RELIÉFOMstĺp Márie Magdalénykamenný2660viac
Oravské VeseléSOCHAsocha Márie Magdalénysv.Mária Magdaléna2660viac
Oravské VeseléPILIER S RELIÉFOMstĺp sv.Pavlakamenný2661viac
Oravské VeseléSOCHAsocha sv.Pavlasv.Pavol2661viac
Oravské VeseléPILIER S PODSTAVCOM A RELIÉFMIreliéf sv.Martina+erbu r.Révaykamenný2662viac
Oravské VeseléSOCHAsocha sv.Jána Nepomuckéhosv.Ján Nepomucký2662viac
Oravské VeseléPILIER S RELIÉFOMpilier s reliéfom sv.Floriánaštvorboký,kamenný2663viac
Oravské VeseléSOCHAsocha sv.Antona Paduánskehosv.Anton Paduánsky2663viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu