SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Sedliacka DubováKOSTOL RUINAkostol sv.Kozmu a Damiána,býv.evanjelický kostolr.k.sv.Kozmu a Damiána12150viac
Sedliacka DubováKOSTNICAkostnicakameň12150viac
Sedliacka DubováMÚR OHRADNÝ S BRÁNAMItorzá ohradného múru a bránkameň12150viac
Sedliacka DubováCINTORÍN PRÍKOSTOLNÝzaniknutý príkostolný cintorínneskúmaný12150viac
Sedliacka DubováHRADISKO VÝŠINNÉHrádok Ohradzaskúmané2152viac
Sedliacka DubováKOSTOLfarský kostol sv.Michalar.k.sv.Michala251viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu