SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
ČadcaKAPLNKA PRÍCESTNÁkaplnka Panny Márier.k.Panny Márie10794viac
ČadcaPalárikova ul., 1DOM MEŠTIANSKYhotel,gastrodomnárožný10525viac
ČadcaPalárikova ul., 4DOM MEŠTIANSKYmeštiansky domschodiskový,nárožný10526viac
ČadcaPalárikova ul., 20DOM BYTOVÝnájomný domschodiskový,radový10527viac
ČadcaSlobody nám., 1KOSTOLfarský kostol sv.Bartolomejar.k.sv.Bartolomeja10522viac
ČadcaSlobody nám., 1PARKpark okolo kostola10522viac
ČadcaSlobody nám., 1STĹP S PODSTAVCOM I.stĺp s podstavcom sochy Ikamenný10522viac
ČadcaSlobody nám., 1SOCHA I.socha sv.Jána Nepomuckého Isv.Ján Nepomucký10522viac
ČadcaSlobody nám., 1STĹP S PODSTAVCOM II.stĺp s podstavcom sochy IIkamenný10522viac
ČadcaSlobody nám., 1SOCHA II.socha sv.Jána Nepomuckého IIsv.Ján Nepomucký10522viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu