SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Nové ZámkyTABUĽA PAMÄTNÁPT-oslob.žel.stanicesov.armáda348viac
Nové ZámkyHROB SPOLOČNÝspoločný hrob židov.obetí faš.židovské obete fašizmu354viac
Nové ZámkyKAPLNKAkaplnka P.M.Sedembolestnejr.k.Panny Márie360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-KRÍŽ S KORPUSOM I.Golgota-socha Krista na krížiUkrižovaný Kristus360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-SOCHA I.Golgota-socha Márie Magdalénysv.Mária Magdaléna360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-KRÍŽ S KORPUSOM II.Golgota-socha Dismasa na krížiDismas,lotor pravý360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-KRÍŽ S KORPUSOM III.Golgota-socha Gesmasa na krížiGesmas,lotor ľavý360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-SOCHA II.Golgota,socha Panny MáriePanna Mária360viac
Nové ZámkySÚSOŠIE-SOCHA III.Golgota-socha sv.Jána Evanjel.sv.Ján Evanjelista360viac
Nové ZámkyKAPLNKABoží hrobr.k.Božieho hrobu360viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu