SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Starý TekovMLYN VODNÝvodný mlyn,s dolným náhonomtehla,kameň11862viac
Starý TekovSNP nám.POMNÍK S RELIÉFOM1822-1870,spisovateľPalárik Ján2184viac
Starý TekovSNP nám.POMNÍKpomník padlým v I.+II.sv.v.padlí v I.+II.sv.v.1639viac
Starý TekovSNP nám., 0HRADISKOVárhegy,slovanské hradiskoskúmané1640viac
Starý TekovTekovská ul., 0PODSTAVEC S RELIÉFMIreliéfy Oplakávania a VeronikyOplakávanie Krista,Veroni1641viac
Starý TekovTekovská ul., 0SOCHAsocha Márie Magdalény-originálsv.Mária Magdaléna1641viac
Starý TekovTekovská ul., 0SOCHA-KÓPIAsocha Panny Márie-kópiaPanna Mária1641viac
Starý TekovTekovská ul., 0SOCHA-KÓPIAkópia sochy sv.Jána Evanjel.sv.Ján Evanjelista1641viac
Starý TekovTekovská ul., 0SOCHAsocha Panny Márie-originálPanna Mária1641viac
Starý TekovTekovská ul., 0SOCHAoriginál sochy sv.Jána Evanjelsv.Ján Evanjelista1641viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu