SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Adamovské KochanovceTABUĽA PAMÄTNÁ1885-1936,básnik,kňazRoy Vladimír1170viac
Adamovské KochanovceKOSTOLevanjelický kostolev.a.v.12163viac
Adamovské KochanovceKOSTOLfarský kostol sv.Petra a Pavlar.k.sv.Petra a Pavla11920viac
Adamovské KochanovceFARA PAMÄTNÁevanjelická fara,stará ev.faraRoy Vladimír1170viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0MÚR OHRADNÝ S BRÁNOUohradný múr s bránoumurovaný1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0BAŠTAV bašta,rotunda,altánokmurovaná1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0KAPLNKAkaplnka,márnica,altánokmurovaná1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0SKLENÍKskleníkmurovaná,kovová konštrukcia1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0PIVNICApivnicakameň,tehla1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0STAVBA HOSPODÁRSKAstavba hosp.,kancelárie,ubyt.solitér1172viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu