SlovenskyEnglish RSS - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky RSS - Elektronická úradná tabuľa

Register nehnuteľných NKP

Pre vyhľadanie je nutné minimálne špecifikovať obec. Nápoveda pre postup pri vyhľadávaní.

Kraj
*
Okres
*
Obec
*
Katastrálne územie
  
Ulica
  
Orientačné číslo
  
Pamiatkový objekt
*
Číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu (Číslo ÚZPF)
  
  

Nájdené záznamy

Katastrálne územieAdresaPamiatkový objektZauž. názov POBližšie urč. POČíslo ÚZPF
Adamovské KochanovceTABUĽA PAMÄTNÁ1885-1936,básnik,kňazRoy Vladimír1170viac
Adamovské KochanovceKOSTOLfarský kostol sv.Petra a Pavlar.k.sv.Petra a Pavla11920viac
Adamovské KochanovceFARA PAMÄTNÁevanjelická fara,stará ev.faraRoy Vladimír1170viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0MÚR OHRADNÝ S BRÁNOUohradný múr s bránoumurovaný1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0BAŠTAV bašta,rotunda,altánokmurovaná1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0KAPLNKAkaplnka,márnica,altánokmurovaná1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0SKLENÍKskleníkmurovaná,kovová konštrukcia1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0PIVNICApivnicakameň,tehla1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0STAVBA HOSPODÁRSKAstavba hosp.,kancelárie,ubyt.solitér1172viac
Adamovské KochanovceMalé Bierovce, 0PARKpark pri kaštieli1172viac
Stránkové hodiny PÚ SR centrum:

Pondelok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Streda
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Podateľňa:
každý pracovný deň
8:00 - 15:00

Archív:
Pondelok až štvrtok
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:00 - 12:00

Knižnica:
Pondelok až štvrtok
8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Piatok
8:30 - 12:00
Bardejov, radnica – detail renesančného portálu